Skip to main content

Borda značenje

šta znači Borda

Na latinici: Definicija i značenje reči Borda (fr. borde) l. gajtan za opšivanje, širit, pervaz;isto znači i bortna. (arap.) 2. vrsta sure vunene tkanine koja se izrañuje u Egiptu; Muhamedov ogrtač;isto znači i bordat

Reč Borda napisana unazad: adroB i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. борде) л. гајтан за опшивање, ширит, перваз; уп. бортна. (арап.) 2. врста суре вунене тканине која се израñује у Египту; Мухамедов огртач; уп. бордат

Slično: 
Boršč omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni...
Borusofobija strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko....
Borusomanija preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko....
Bornirati ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig...
Borniran ograničen, mali; fig. ograničen, skučen, glup. ...
Bor-mašina naprava za bušenje, bu šilica...
Sve reči na slovo b