Skip to main content

Bordaža značenje

šta znači Bordaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Bordaža (fr. bordage) oblaganje lađe daskama; materijal za oblaganje lađe; opšivanje, porubljivanje; pervaženje.

Reč Bordaža sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. бордаге) облагање лађе даскама; материјал за облагање лађе; опшивање, порубљивање; перважење.


Boršč omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni...
Borusofobija strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko....
Borusomanija preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko....
Bornirati ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig...
Borniran ograničen, mali; fig. ograničen, skučen, glup. ...
Bor-mašina naprava za bušenje, bu šilica...
Sve reči na slovo b