Skip to main content

Bording značenje

šta znači Bording

Na latinici: Definicija i značenje reči Bording (dan. bording)kozmetika: manja lađa u Ist. moru, obalska lađa koja prima deo tereta sa velikih brodova i time ih olakšava kako bi mogli da preplave gošća mesta.

Reč Bording napisana unazad: bording i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (дан. бординг) кор. мања лађа у Ист. мору, обалска лађа која прима део терета са великих бродова и тиме их олакшава како би могли да преплаве гошћа места.

Slično: 
Boršč omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni...
Borusofobija strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko....
Borusomanija preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko....
Bornirati ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig...
Borniran ograničen, mali; fig. ograničen, skučen, glup. ...
Bor-mašina naprava za bušenje, bu šilica...
Sve reči na slovo b