Skip to main content

Bordižati značenje

šta znači Bordižati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bordižati (ital. bordeggiare) jedriti protiv vetra tamo-amo, krstariti.

Reč Bordižati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. бордеггиаре) једрити против ветра тамо-амо, крстарити.


Boršč omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni...
Borusofobija strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko....
Borusomanija preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko....
Bornirati ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig...
Borniran ograničen, mali; fig. ograničen, skučen, glup. ...
Bor-mašina naprava za bušenje, bu šilica...
Sve reči na slovo b