Skip to main content

Bordura značenje

šta znači Bordura

Na latinici: Definicija i značenje reči Bordura (fr. bordure) ivica; porub, pervaz; okvir, venac

Reč Bordura sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. бордуре) ивица; поруб, перваз; оквир, венац


Boršč omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni...
Borusofobija strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko....
Borusomanija preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko....
Bornirati ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig...
Borniran ograničen, mali; fig. ograničen, skučen, glup. ...
Bor-mašina naprava za bušenje, bu šilica...
Sve reči na slovo b