Skip to main content

Borer značenje

šta znači Borer

Na latinici: Definicija i značenje reči Borer (nem. Bohrer) burgija.

Reč Borer sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нем. Бохрер) бургија.


Boršč omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni...
Borusofobija strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko....
Borusomanija preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko....
Bornirati ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig...
Borniran ograničen, mali; fig. ograničen, skučen, glup. ...
Bor-mašina naprava za bušenje, bu šilica...
Sve reči na slovo b