Skip to main content

Borgis značenje

šta znači Borgis

Na latinici: Definicija i značenje reči Borgis (nem. Borgis) vrsta štamparskih slova, veća od pešta, a manja od garmonda

Reč Borgis sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нем. Боргис) врста штампарских слова, већа од пешта, а мања од гармонда


Boršč omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni...
Borusofobija strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko....
Borusomanija preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko....
Bornirati ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig...
Borniran ograničen, mali; fig. ograničen, skučen, glup. ...
Bor-mašina naprava za bušenje, bu šilica...
Sve reči na slovo b