Skip to main content

Buk

Šta znači Buk


Buk značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Buk (eng. book) knjiga; književno delo; spisak, lista.

Reč Buk napisana unazad: kub

Buk se sastoji od 3 slova.

sta je Buk

Slično:
Šta znači Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Šta znači Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Šta znači Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za č...
Šta znači Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Šta znači Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lu...
Šta znači Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog p...