Skip to main content

Buk značenje

šta znači Buk

Na latinici: Definicija i značenje reči Buk (eng. book) knjiga; književno delo; spisak, lista.

Reč Buk sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (енг. боок) књига; књижевно дело; списак, листа.


Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za čakšire i ...
Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lubanja na ž...
Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog pesništva; ...
Sve reči na slovo b