Skip to main content

Bukcinator značenje

šta znači Bukcinator

Na latinici: Definicija i značenje reči Bukcinator (latinski buccinator) trubač;anatomija: obrazni mišić, mišić duvač.

Reč Bukcinator sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. буццинатор) трубач; анат. образни мишић, мишић дувач.


Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za čakšire i ...
Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lubanja na ž...
Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog pesništva; ...
Sve reči na slovo b