Skip to main content

Bukolski značenje

šta znači Bukolski

Na latinici: Definicija i značenje reči Bukolski (od grčke reči: bukolikos) poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog pesništva; bukolska cezura četr. uobičajena cezura na kraju četvrte stope u heksa-metru grčkih bukoličara.

Reč Bukolski sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. буколикос) поет. пастирски, сеоски, у духу или у облику пастирског песништва; буколска цезура четр. уобичајена цезура на крају четврте стопе у хекса-метру грчких буколичара.


Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za čakšire i ...
Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lubanja na ž...
Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog pesništva; ...
Sve reči na slovo b