Skip to main content

Bukolski

Šta znači Bukolski


Bukolski značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bukolski (od grčke reči: bukolikos) poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog pesništva; bukolska cezura četr. uobičajena cezura na kraju četvrte stope u heksametru grčkih bukoličara.

Reč Bukolski napisana unazad: ikslokub

Bukolski se sastoji od 8 slova.

sta je Bukolski

Slično:
Šta znači Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Šta znači Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Šta znači Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za č...
Šta znači Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Šta znači Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lu...
Šta znači Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog p...