Skip to main content

Bukša značenje

šta znači Bukša

Na latinici: Definicija i značenje reči Bukša novčana jedinica Jemena (bughas), četrdesete deo rijala.

Reč Bukša sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: новчана јединица Јемена (бугхас), четрдесете део ријала.


Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za čakšire i ...
Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lubanja na ž...
Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog pesništva; ...
Sve reči na slovo b