Skip to main content

Buke značenje

šta znači Buke

Na latinici: Definicija i značenje reči Buke (eng. books) pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka.

Reč Buke sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. боокс) пл. прозирна и лака тканина од финог памука.


Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za čakšire i ...
Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lubanja na ž...
Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog pesništva; ...
Sve reči na slovo b