Skip to main content

Buke

Šta znači Buke


Buke značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Buke (eng. books) pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka.

Reč Buke napisana unazad: ekub

Buke se sastoji od 4 slova.

sta je Buke

Slično:
Šta znači Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Šta znači Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Šta znači Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za č...
Šta znači Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Šta znači Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lu...
Šta znači Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog p...