Skip to main content

Bukagije značenje

šta znači Bukagije

Na latinici: Definicija i značenje reči Bukagije (tur. bukagi) pl. okovi na nogama zatvorenika.

Reč Bukagije sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (тур. букаги) пл. окови на ногама затвореника.


Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za čakšire i ...
Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lubanja na ž...
Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog pesništva; ...
Sve reči na slovo b