Skip to main content

Bukanir POJI

Šta znači Bukanir POJI


Bukanir POJI značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bukanir POJI pustolov koji se u Zapadno] Indiji borio protiv Španaca (naziv potiče od francuske reči: boucan divlje govedo, jer su se ti pustolovi hranili mesom divljih goveda).

Reč Bukanir POJI napisana unazad: ijop rinakub

Bukanir POJI se sastoji od 12 slova.

sta je Bukanir POJI

Slično:
Šta znači Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Šta znači Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Šta znači Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za č...
Šta znači Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Šta znači Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lu...
Šta znači Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog p...