Skip to main content

Bukanirati

Šta znači Bukanirati


Bukanirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bukanirati (od indijske reči:) sušiti komade mesa na suncu ili nad vatod romanske reči:

Reč Bukanirati napisana unazad: itarinakub

Bukanirati se sastoji od 10 slova.

sta je Bukanirati

Slično:
Šta znači Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Šta znači Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Šta znači Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za č...
Šta znači Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Šta znači Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lu...
Šta znači Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog p...