Skip to main content

Bukanje značenje

šta znači Bukanje

Na latinici: Definicija i značenje reči Bukanje (fr. boucanier) lovac na bivole; zverokradica u Sev. Americi; morski razbojnik, gusar.

Reč Bukanje napisana unazad: bukanje i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. боуцаниер) ловац на биволе; зверокрадица у Сев. Америци; морски разбојник, гусар.

Slično: 
Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za čakšire i ...
Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lubanja na ž...
Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog pesništva; ...
Sve reči na slovo b