Skip to main content

Bukardija

Šta znači Bukardija


Bukardija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bukardija (od grčke reči: bus, kardia srce) medicina: uvećanje, hipertrofija srca, kao posledica jačanja srčane muskulature.

Reč Bukardija napisana unazad: ajidrakub

Bukardija se sastoji od 9 slova.

sta je Bukardija

Slično:
Šta znači Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Šta znači Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Šta znači Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za č...
Šta znači Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Šta znači Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lu...
Šta znači Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog p...