Skip to main content

Bukardija značenje

šta znači Bukardija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bukardija (od grčke reči: bus, kardia srce)medicina: uvećanje, hipertrofija srca, kao posledica jačanja srčane muskulature.

Reč Bukardija napisana unazad: bukardija i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. бус, кардиа срце) мед. увећање, хипертрофија срца, као последица јачања срчане мускулатуре.

Slično: 
Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za čakšire i ...
Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lubanja na ž...
Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog pesništva; ...
Sve reči na slovo b