Skip to main content

Bukasen značenje

šta znači Bukasen

Na latinici: Definicija i značenje reči Bukasen (fr. boucassin) vrsta krutog francuskog platna; pamučna tkanina za postavu.

Reč Bukasen sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. боуцассин) врста крутог француског платна; памучна тканина за поставу.


Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za čakšire i ...
Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lubanja na ž...
Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog pesništva; ...
Sve reči na slovo b