Skip to main content

Bukefal

Šta znači Bukefal


Bukefal značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bukefal (od grčke reči: bus govedo, kephale glava, „volovska glava") ime konja Aleksandra Velikog.

Reč Bukefal napisana unazad: lafekub

Bukefal se sastoji od 7 slova.

sta je Bukefal

Slično:
Šta znači Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Šta znači Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Šta znači Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za č...
Šta znači Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Šta znači Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lu...
Šta znači Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog p...