Skip to main content

Bukefal značenje

šta znači Bukefal

Na latinici: Definicija i značenje reči Bukefal (od grčke reči: bus govedo, kephale glava, „volovska glava") ime konja Aleksandra Velikog.

Reč Bukefal sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. бус говедо, кепхале глава, „воловска глава") име коња Александра Великог.


Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za čakšire i ...
Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lubanja na ž...
Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog pesništva; ...
  • 2022-12-11 14:01:35

    Od srpske reči Bo ili Vo - volovska glava, a ne od grčke reči za govedo!

Sve reči na slovo b