Skip to main content

Buket značenje

šta znači Buket

Na latinici: Definicija i značenje reči Buket (fr. bouquet) lepo probrana i uređena kita prirodnog ili veštačkog cveća; cvet, miris od vina; pena na pivu; figura u vatrometu;umetnost: uspeo i harmoničan sastav boja na slici.

Reč Buket sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. боуqует) лепо пробрана и уређена кита природног или вештачког цвећа; цвет, мирис од вина; пена на пиву; фигура у ватромету; ум. успео и хармоничан састав боја на слици.


Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za čakšire i ...
Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lubanja na ž...
Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog pesništva; ...
Sve reči na slovo b