Skip to main content

Bukinerija značenje

šta znači Bukinerija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bukinerija (fr. bouquinerie) trgovina starim knjigama, antikvarnica.

Reč Bukinerija napisana unazad: bukinerija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. боуqуинерие) трговина старим књигама, антикварница.

Slično: 
Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za čakšire i ...
Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lubanja na ž...
Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog pesništva; ...
Sve reči na slovo b