Skip to main content

Bukinist(a) značenje

šta znači Bukinist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Bukinist(a) (fr. bouquiniste) prodavac starih knjiga, antikvar.

Reč Bukinist(a) napisana unazad: bukinist(a) i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. боуqуинисте) продавац старих књига, антиквар.

Slično: 
Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za čakšire i ...
Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lubanja na ž...
Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog pesništva; ...
Sve reči na slovo b