Skip to main content

Bukinist(a)

Šta znači Bukinist(a)


Bukinist(a) značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bukinist(a) (od francuske reči: bouquiniste) prodavac starih knjiga, antikvar.

Reč Bukinist(a) napisana unazad: )a(tsinikub

Bukinist(a) se sastoji od 11 slova.

sta je Bukinist(a)

Slično:
Šta znači Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Šta znači Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Šta znači Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za č...
Šta znači Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Šta znači Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lu...
Šta znači Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog p...