Skip to main content

Bukolika značenje

šta znači Bukolika

Na latinici: Definicija i značenje reči Bukolika (od grčke reči: bukolike) post. pastirska pesma, idila (naročito kod rimskog pesnika Vergila).

Reč Bukolika sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. буколике) пост. пастирска песма, идила (нарочито код римског песника Вергила).


Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za čakšire i ...
Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lubanja na ž...
Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog pesništva; ...
Sve reči na slovo b