Skip to main content

čardak značenje

šta znači čardak

Na latinici: Definicija i značenje reči čardak (pere. bag četiri, taq svod,od turske reči: cardak) 1. velika prostorija na spratu istočnjačke kuće sa izbočenim delom prema ulici; 2. lepa, obično dvospratna kuća, okružena baštama, dvorac, letnjikovac; 3. koš na stubovima za sušenje kukuruza u klipovima; 4. stražarnica na državnoj granici.

Reč čardak sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пере. баг четири, таq свод, тур. цардак) 1. велика просторија на спрату источњачке куће са избоченим делом према улици; 2. лепа, обично двоспратна кућа, окружена баштама, дворац, летњиковац; 3. кош на стубовима за сушење кукуруза у клиповима; 4. стражарница на државној граници.


ćar dobit, zarada, korist....
čaršija 1. tržište, pijaca; 2. poslovni, trgovački deo grada; 3. trgovački ...
čaršav stolnjak, trpežnjak; plahta ....
čartisti pl. pristalice i po-bornici čartizma u Engleskoj....
čartirati povlastiti, povla-šćivati; mor. dati lađu pod zakup...
čartizam politički i socijalni pokret engleskih radnika protiv aristokratij...
Sve reči na slovo c