Skip to main content

čartirati značenje

šta znači čartirati

Na latinici: Definicija i značenje reči čartirati (eng. charter) povlastiti, povla-šćivati; mor. dati lađu pod zakup

Reč čartirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (енг. цхартер) повластити, повла-шћивати; мор. дати лађу под закуп


ćar dobit, zarada, korist....
čaršija 1. tržište, pijaca; 2. poslovni, trgovački deo grada; 3. trgovački ...
čaršav stolnjak, trpežnjak; plahta ....
čartisti pl. pristalice i po-bornici čartizma u Engleskoj....
čartirati povlastiti, povla-šćivati; mor. dati lađu pod zakup...
čartizam politički i socijalni pokret engleskih radnika protiv aristokratij...
Sve reči na slovo c