Skip to main content

čartizam značenje

šta znači čartizam

Na latinici: Definicija i značenje reči čartizam (eng. charter povelja) politički i socijalni pokret engleskih radnika (1836—1848) protiv aristokratije, veli» kog poseda i kapitala; borio se za široke demokratske slobode, naročito za opšte pravo glasa i tajno glasanje. Čartizam je, po Lenjinu, prvi široki, stvarno masovni, politički formiran proleterski revolucionarni pokretorika:

Reč čartizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (енг. цхартер повеља) политички и социјални покрет енглеских радника (1836—1848) против аристократије, вели» ког поседа и капитала; борио се за широке демократске слободе, нарочито за опште право гласа и тајно гласање. Чартизам је, по Лењину, први широки, стварно масовни, политички формиран пролетерски револуционарни покрет.


ćar dobit, zarada, korist....
čaršija 1. tržište, pijaca; 2. poslovni, trgovački deo grada; 3. trgovački ...
čaršav stolnjak, trpežnjak; plahta ....
čartisti pl. pristalice i po-bornici čartizma u Engleskoj....
čartirati povlastiti, povla-šćivati; mor. dati lađu pod zakup...
čartizam politički i socijalni pokret engleskih radnika protiv aristokratij...
Sve reči na slovo c