Skip to main content

čaršija značenje

šta znači čaršija

Na latinici: Definicija i značenje reči čaršija (pere. cfir četiri, su strana,od turske reči: par$i) 1. tržište, pijaca; 2. poslovni, trgovački deo grada; 3. trgovački stalež;figurativno: javno mnenje, svet, neobavešteni, ne-stručnjaci, npr. „čaršija priča".

Reč čaršija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (пере. цфир четири, су страна, тур. пар$и) 1. тржиште, пијаца; 2. пословни, трговачки део града; 3. трговачки сталеж; фиг. јавно мнење, свет, необавештени, не-стручњаци, нпр. „чаршија прича".


ćar dobit, zarada, korist....
čaršija 1. tržište, pijaca; 2. poslovni, trgovački deo grada; 3. trgovački ...
čaršav stolnjak, trpežnjak; plahta ....
čartisti pl. pristalice i po-bornici čartizma u Engleskoj....
čartirati povlastiti, povla-šćivati; mor. dati lađu pod zakup...
čartizam politički i socijalni pokret engleskih radnika protiv aristokratij...
Sve reči na slovo c