Skip to main content

čartisti značenje

Šta znači čartisti

Na latinici: Definicija i značenje reči čartisti (eng. charter) pl. pristalice i po-bornici čartizma u Engleskoj.

Reč čartisti napisana unazad: itsitrač

čartisti se sastoji od 8 slova.

Šta je čartisti

На Ћирилици: (енг. цхартер) пл. присталице и по-борници чартизма у Енглеској.

Slično: 
ćar dobit, zarada, korist....
čaršija 1. tržište, pijaca; 2. poslovni, trgovački deo grada; 3. trgovački ...
čaršav stolnjak, trpežnjak; plahta ....
čartisti pl. pristalice i po-bornici čartizma u Engleskoj....
čartirati povlastiti, povla-šćivati; mor. dati lađu pod zakup...
čartizam politički i socijalni pokret engleskih radnika protiv aristokratij...
Sve reči na slovo cz