Skip to main content

čardaklija značenje

šta znači čardaklija

Na latinici: Definicija i značenje reči čardaklija (pere.-tur. cardakli) 1. velika soba na spratu sa dobrim vidikom; 2 vinova loza koja se penje uz stubove i oko kuće.

Reč čardaklija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (пере.-тур. цардакли) 1. велика соба на спрату са добрим видиком; 2 винова лоза која се пење уз стубове и око куће.


ćar dobit, zarada, korist....
čaršija 1. tržište, pijaca; 2. poslovni, trgovački deo grada; 3. trgovački ...
čaršav stolnjak, trpežnjak; plahta ....
čartisti pl. pristalice i po-bornici čartizma u Engleskoj....
čartirati povlastiti, povla-šćivati; mor. dati lađu pod zakup...
čartizam politički i socijalni pokret engleskih radnika protiv aristokratij...
Sve reči na slovo c