Skip to main content

čarka značenje

šta znači čarka

Na latinici: Definicija i značenje reči čarka (rus.) 1. ruska mera za tečnosti = 0,132 1. čarka (pere. 6-agpa,od turske reči: parka) 2. puškaranje između prednjih, netaknutih delova, radi izazivanja i uznemirivanja neprijatelja, ili kao počinjanje ozbiljnije borbe.

Reč čarka sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (рус.) 1. руска мера за течности = 0,132 1. чарка (пере. 6-агпа, тур. парка) 2. пушкарање између предњих, нетакнутих делова, ради изазивања и узнемиривања непријатеља, или као почињање озбиљније борбе.


ćar dobit, zarada, korist....
čaršija 1. tržište, pijaca; 2. poslovni, trgovački deo grada; 3. trgovački ...
čaršav stolnjak, trpežnjak; plahta ....
čartisti pl. pristalice i po-bornici čartizma u Engleskoj....
čartirati povlastiti, povla-šćivati; mor. dati lađu pod zakup...
čartizam politički i socijalni pokret engleskih radnika protiv aristokratij...
Sve reči na slovo c