Skip to main content

čarlama značenje

Šta znači čarlama

Na latinici: Definicija i značenje reči čarlama (tur.) u izrazu: udariti kome čar-lamu podvaliti (kome).

Reč čarlama napisana unazad: amalrač

čarlama se sastoji od 7 slova.

Šta je čarlama

На Ћирилици: (тур.) у изразу: ударити коме чар-ламу подвалити (коме).

Slično: 
ćar dobit, zarada, korist....
čaršija 1. tržište, pijaca; 2. poslovni, trgovački deo grada; 3. trgovački ...
čaršav stolnjak, trpežnjak; plahta ....
čartisti pl. pristalice i po-bornici čartizma u Engleskoj....
čartirati povlastiti, povla-šćivati; mor. dati lađu pod zakup...
čartizam politički i socijalni pokret engleskih radnika protiv aristokratij...
Sve reči na slovo cz