Skip to main content

ćelav značenje

šta znači ćelav

Na latinici: Definicija i značenje reči ćelav (pere. kel,od turske reči: kel) bez kose, sa malo kose na glavi.

Reč ćelav sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. кел, тур. кел) без косе, са мало косе на глави.


Celuloid veštačka plastične masa koja se trljanjem i presovanjem dobiva od ...
Celuloza hen. bezoblična amorfna bela masa, bez mirisa i ukusa, koja sačinja...
Celularna patologija med. pravac opšte patologije prema kome celokupna životne delatnost i...
Celularan ćelijski, u obliku ćelija; ćelijat, snabdeven ćelijama, sastavljen ...
Celofan veštačka plastične masa, tanka, prozirna, savitljiva i ne propušta v...
Celon hen. masa slična celuloidu, pravi se od celulozina aceta-ta, nije z...
Sve reči na slovo c