Skip to main content

Celuloza značenje

šta znači Celuloza

Na latinici: Definicija i značenje reči Celuloza (latinski cellula ćelica) hen. bezoblična amorfna bela masa, bez mirisa i ukusa, koja sačinjava čvrste sastojke biljaka; važna sirovina za fabrikaciju hartije.

Reč Celuloza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. целлула ћелица) хен. безоблична аморфна бела маса, без мириса и укуса, која сачињава чврсте састојке биљака; важна сировина за фабрикацију хартије.


Celuloid veštačka plastične masa koja se trljanjem i presovanjem dobiva od ...
Celuloza hen. bezoblična amorfna bela masa, bez mirisa i ukusa, koja sačinja...
Celularna patologija med. pravac opšte patologije prema kome celokupna životne delatnost i...
Celularan ćelijski, u obliku ćelija; ćelijat, snabdeven ćelijama, sastavljen ...
Celofan veštačka plastične masa, tanka, prozirna, savitljiva i ne propušta v...
Celon hen. masa slična celuloidu, pravi se od celulozina aceta-ta, nije z...
Sve reči na slovo c