Skip to main content

Celuloid značenje

šta znači Celuloid

Na latinici: Definicija i značenje reči Celuloid (latinski cellula ćelica, od grčke reči: eidos vid, oblik) veštačka plastične masa koja se trljanjem i presovanjem dobiva od kamfo-ra i piroksilina, rožasta, teško prozirna, vrlo elastične i lako zapaljive; služi,ze pravljenje češljeva, bilijarskih lopti, fotogrefskog pribere itd.

Reč Celuloid sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. целлула ћелица, грч. еидос вид, облик) вештачка пластичне маса која се трљањем и пресовањем добива од камфо-ра и пироксилина, рожаста, тешко прозирна, врло еластичне и лако запаљиве; служи,зе прављење чешљева, билијарских лопти, фотогрефског прибере итд.


Celuloid veštačka plastične masa koja se trljanjem i presovanjem dobiva od ...
Celuloza hen. bezoblična amorfna bela masa, bez mirisa i ukusa, koja sačinja...
Celularna patologija med. pravac opšte patologije prema kome celokupna životne delatnost i...
Celularan ćelijski, u obliku ćelija; ćelijat, snabdeven ćelijama, sastavljen ...
Celofan veštačka plastične masa, tanka, prozirna, savitljiva i ne propušta v...
Celon hen. masa slična celuloidu, pravi se od celulozina aceta-ta, nije z...
Sve reči na slovo c