Skip to main content

Celofan značenje

šta znači Celofan

Na latinici: Definicija i značenje reči Celofan (latinski cella, od grčke reči: phanos svetao, prozračan) veštačka plastične masa, tanka, prozirna, savitljiva i ne propušta vodu; dobiva se od celuloze, a upotrebljava, u obliku listova, za zavijanje životnih namirnice i u grafičkoj industriji.

Reč Celofan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. целла, грч. пханос светао, прозрачан) вештачка пластичне маса, танка, прозирна, савитљива и не пропушта воду; добива се од целулозе, а употребљава, у облику листова, за завијање животних намирнице и у графичкој индустрији.


Celuloid veštačka plastične masa koja se trljanjem i presovanjem dobiva od ...
Celuloza hen. bezoblična amorfna bela masa, bez mirisa i ukusa, koja sačinja...
Celularna patologija med. pravac opšte patologije prema kome celokupna životne delatnost i...
Celularan ćelijski, u obliku ćelija; ćelijat, snabdeven ćelijama, sastavljen ...
Celofan veštačka plastične masa, tanka, prozirna, savitljiva i ne propušta v...
Celon hen. masa slična celuloidu, pravi se od celulozina aceta-ta, nije z...
Sve reči na slovo c