Skip to main content

Celon značenje

šta znači Celon

Na latinici: Definicija i značenje reči Celon (latinski cella ćelija) hen. masa slična celuloidu, pravi se od celulozina aceta-ta, nije zapaljiva kao celuloid, zbog čega se upotrebljava za filmove.

Reč Celon sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. целла ћелија) хен. маса слична целулоиду, прави се од целулозина ацета-та, није запаљива као целулоид, због чега се употребљава за филмове.


Celuloid veštačka plastične masa koja se trljanjem i presovanjem dobiva od ...
Celuloza hen. bezoblična amorfna bela masa, bez mirisa i ukusa, koja sačinja...
Celularna patologija med. pravac opšte patologije prema kome celokupna životne delatnost i...
Celularan ćelijski, u obliku ćelija; ćelijat, snabdeven ćelijama, sastavljen ...
Celofan veštačka plastične masa, tanka, prozirna, savitljiva i ne propušta v...
Celon hen. masa slična celuloidu, pravi se od celulozina aceta-ta, nije z...
Sve reči na slovo c