Skip to main content

čelebija značenje

šta znači čelebija

Na latinici: Definicija i značenje reči čelebija (tur. celebi) gospodin čovek, lepo vaspitan čovek; naročito: hrišćanin gospodskog reda; takođe: mladi gospodin, gospodičić.

Reč čelebija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (тур. целеби) господин човек, лепо васпитан човек; нарочито: хришћанин господског реда; такође: млади господин, господичић.


Celuloid veštačka plastične masa koja se trljanjem i presovanjem dobiva od ...
Celuloza hen. bezoblična amorfna bela masa, bez mirisa i ukusa, koja sačinja...
Celularna patologija med. pravac opšte patologije prema kome celokupna životne delatnost i...
Celularan ćelijski, u obliku ćelija; ćelijat, snabdeven ćelijama, sastavljen ...
Celofan veštačka plastične masa, tanka, prozirna, savitljiva i ne propušta v...
Celon hen. masa slična celuloidu, pravi se od celulozina aceta-ta, nije z...
Sve reči na slovo c