Skip to main content

čelesta značenje

šta znači čelesta

Na latinici: Definicija i značenje reči čelesta (ital. celesta) muz. vrsta klavira koji umesto žica ima čelične pločice.

Reč čelesta sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. целеста) муз. врста клавира који уместо жица има челичне плочице.


Celuloid veštačka plastične masa koja se trljanjem i presovanjem dobiva od ...
Celuloza hen. bezoblična amorfna bela masa, bez mirisa i ukusa, koja sačinja...
Celularna patologija med. pravac opšte patologije prema kome celokupna životne delatnost i...
Celularan ćelijski, u obliku ćelija; ćelijat, snabdeven ćelijama, sastavljen ...
Celofan veštačka plastične masa, tanka, prozirna, savitljiva i ne propušta v...
Celon hen. masa slična celuloidu, pravi se od celulozina aceta-ta, nije z...
Sve reči na slovo c