Skip to main content

ćelija značenje

šta znači ćelija

Na latinici: Definicija i značenje reči ćelija (latinski cella soba, soba za ostavu, ostava, dem. cellula, grč kalia koliba) 1. zasebna sobica, samica, naročito kaluđerske; 2. naziv za organizacionu jedinicu neke političke organizacije; 3. okce u pčelinjem saću; 4. biol. osnovna jedinica žive materije, sposobna za umnožavanje.

Reč ćelija sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. целла соба, соба за оставу, остава, дем. целлула, грч калиа колиба) 1. засебна собица, самица, нарочито калуђерске; 2. назив за организациону јединицу неке политичке организације; 3. окце у пчелињем саћу; 4. биол. основна јединица живе материје, способна за умножавање.


Celuloid veštačka plastične masa koja se trljanjem i presovanjem dobiva od ...
Celuloza hen. bezoblična amorfna bela masa, bez mirisa i ukusa, koja sačinja...
Celularna patologija med. pravac opšte patologije prema kome celokupna životne delatnost i...
Celularan ćelijski, u obliku ćelija; ćelijat, snabdeven ćelijama, sastavljen ...
Celofan veštačka plastične masa, tanka, prozirna, savitljiva i ne propušta v...
Celon hen. masa slična celuloidu, pravi se od celulozina aceta-ta, nije z...
Sve reči na slovo c