Skip to main content

čemadan značenje

šta znači čemadan

Na latinici: Definicija i značenje reči čemadan (pere.) sanduk za haljine

Reč čemadan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (пере.) сандук за хаљине


Cementirati izraditi sa cementom; fig. udariti jake temelje, raditi, uraditi ne...
Cementiranje 1. metalurgij-ski postupak po kome se jedan metal pokriva izvesnom ...
Cement 1. naročite vrsta krečnog prehe koji, ked se pokvasi, ime svojstvo ...
ćemerli sagrađeno na svod, svedeno....
ćemer 1. muški kožni pojas sa pregrada-ma za novac, potpaša; 2. bogato ukr...
ćemane violina....
Sve reči na slovo c