Skip to main content

Cementiranje značenje

šta znači Cementiranje

Na latinici: Definicija i značenje reči Cementiranje (latinski ceementum) 1. metalurgij-ski postupak po kome se jedan metal pokriva izvesnom supstancijom u prašku, koja treba da uđe, putem zagrevanje, u taj metal (tako se od gvožđa i ugljenog praške zegrevenjem dobiva čelik, od bakra i cinka mesing itd.); 2. učvršćivenje ce-mentom, izrada u cementu.

Reč Cementiranje sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. цеементум) 1. металургиј-ски поступак по коме се један метал покрива извесном супстанцијом у прашку, која треба да уђе, путем загревање, у тај метал (тако се од гвожђа и угљеног прашке зегревењем добива челик, од бакра и цинка месинг итд.); 2. учвршћивење це-ментом, израда у цементу.


Cementirati izraditi sa cementom; fig. udariti jake temelje, raditi, uraditi ne...
Cementiranje 1. metalurgij-ski postupak po kome se jedan metal pokriva izvesnom ...
Cement 1. naročite vrsta krečnog prehe koji, ked se pokvasi, ime svojstvo ...
ćemerli sagrađeno na svod, svedeno....
ćemer 1. muški kožni pojas sa pregrada-ma za novac, potpaša; 2. bogato ukr...
ćemane violina....
Sve reči na slovo c