Skip to main content

Cement značenje

šta znači Cement

Na latinici: Definicija i značenje reči Cement (let. caementum) 1. naročite vrsta krečnog prehe koji, ked se pokvasi, ime svojstvo de se vremenom otvrdne keo kamen; 2.anatomija: polubnica (sloj koštanog tkiva na zubnom korenu).

Reč Cement sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лет. цаементум) 1. нарочите врста кречног прехе који, кед се покваси, име својство де се временом отврдне кео камен; 2. знат. полубница (слој коштаног ткива на зубном корену).


Cementirati izraditi sa cementom; fig. udariti jake temelje, raditi, uraditi ne...
Cementiranje 1. metalurgij-ski postupak po kome se jedan metal pokriva izvesnom ...
Cement 1. naročite vrsta krečnog prehe koji, ked se pokvasi, ime svojstvo ...
ćemerli sagrađeno na svod, svedeno....
ćemer 1. muški kožni pojas sa pregrada-ma za novac, potpaša; 2. bogato ukr...
ćemane violina....
Sve reči na slovo c