Skip to main content

čembalo značenje

šta znači čembalo

Na latinici: Definicija i značenje reči čembalo (ital. cembalo) kuz. instrument sa žicama, u obliku trapeza, u koji se svira udaranjem u žicu sa dva čekića.

Reč čembalo sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. цембало) куз. инструмент са жицама, у облику трапеза, у који се свира ударањем у жицу са два чекића.


Cementirati izraditi sa cementom; fig. udariti jake temelje, raditi, uraditi ne...
Cementiranje 1. metalurgij-ski postupak po kome se jedan metal pokriva izvesnom ...
Cement 1. naročite vrsta krečnog prehe koji, ked se pokvasi, ime svojstvo ...
ćemerli sagrađeno na svod, svedeno....
ćemer 1. muški kožni pojas sa pregrada-ma za novac, potpaša; 2. bogato ukr...
ćemane violina....
Sve reči na slovo c