Skip to main content

čempionšip značenje

šta znači čempionšip

Na latinici: Definicija i značenje reči čempionšip (eng. championship) prvaštvo, pobedništvo, šampionat u sportu.

Reč čempionšip sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (енг. цхампионсхип) прваштво, победништво, шампионат у спорту.


Cementirati izraditi sa cementom; fig. udariti jake temelje, raditi, uraditi ne...
Cementiranje 1. metalurgij-ski postupak po kome se jedan metal pokriva izvesnom ...
Cement 1. naročite vrsta krečnog prehe koji, ked se pokvasi, ime svojstvo ...
ćemerli sagrađeno na svod, svedeno....
ćemer 1. muški kožni pojas sa pregrada-ma za novac, potpaša; 2. bogato ukr...
ćemane violina....
Sve reči na slovo c