Skip to main content

Ciborijum značenje

šta znači Ciborijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciborijum (od grčke reči: kiborion vrč, pehar) u katoličkoj crkvi: posuda u kojoj stoji posvećena hostija.

Reč Ciborijum sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. киборион врч, пехар) у католичкој цркви: посуда у којој стоји посвећена хостија.


Ciborijum u katoličkoj crkvi: posuda u kojoj stoji posvećena hostija....
Cibozan hranljiv....
Cibarije pl. hrana, jestivo, životne namirnice; obroci. ...
ćibrit palidrvce, ši-bica sumporača. ...
čibugdžija 1. pušač na čibuk; 2. izrađivač čibuka; čibukčija. ...
čibuk šupalj prutić za lulu....
Sve reči na slovo c