Skip to main content

čibugdžija značenje

šta znači čibugdžija

Na latinici: Definicija i značenje reči čibugdžija (tur. pubukcu) 1. pušač na čibuk; 2. izrađivač čibuka; čibukčija.

Reč čibugdžija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (тур. пубукцу) 1. пушач на чибук; 2. израђивач чибука; чибукчија.


Ciborijum u katoličkoj crkvi: posuda u kojoj stoji posvećena hostija....
Cibozan hranljiv....
Cibarije pl. hrana, jestivo, životne namirnice; obroci. ...
ćibrit palidrvce, ši-bica sumporača. ...
čibugdžija 1. pušač na čibuk; 2. izrađivač čibuka; čibukčija. ...
čibuk šupalj prutić za lulu....
Sve reči na slovo c