Skip to main content

čibuk značenje

šta znači čibuk

Na latinici: Definicija i značenje reči čibuk (tur. pubuk) šupalj prutić (cev) za lulu.

Reč čibuk sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. пубук) шупаљ прутић (цев) за лулу.


Ciborijum u katoličkoj crkvi: posuda u kojoj stoji posvećena hostija....
Cibozan hranljiv....
Cibarije pl. hrana, jestivo, životne namirnice; obroci. ...
ćibrit palidrvce, ši-bica sumporača. ...
čibugdžija 1. pušač na čibuk; 2. izrađivač čibuka; čibukčija. ...
čibuk šupalj prutić za lulu....
Sve reči na slovo c