Skip to main content

Cibozan značenje

šta znači Cibozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Cibozan (latinski cibosus) hranljiv.

Reč Cibozan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. цибосус) хранљив.


Ciborijum u katoličkoj crkvi: posuda u kojoj stoji posvećena hostija....
Cibozan hranljiv....
Cibarije pl. hrana, jestivo, životne namirnice; obroci. ...
ćibrit palidrvce, ši-bica sumporača. ...
čibugdžija 1. pušač na čibuk; 2. izrađivač čibuka; čibukčija. ...
čibuk šupalj prutić za lulu....
Sve reči na slovo c