Skip to main content

ćibrit značenje

šta znači ćibrit

Na latinici: Definicija i značenje reči ćibrit (arap. kibrit sumpor) palidrvce, ši-bica sumporača.

Reč ćibrit sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (арап. кибрит сумпор) палидрвце, ши-бица сумпорача.


Ciborijum u katoličkoj crkvi: posuda u kojoj stoji posvećena hostija....
Cibozan hranljiv....
Cibarije pl. hrana, jestivo, životne namirnice; obroci. ...
ćibrit palidrvce, ši-bica sumporača. ...
čibugdžija 1. pušač na čibuk; 2. izrađivač čibuka; čibukčija. ...
čibuk šupalj prutić za lulu....
Sve reči na slovo c