Skip to main content

Cifarnik značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (nem. Zifferblatt) brojčanik (na časovniku).

Reč Cifarnik napisana unazad: kinrafic i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. Зифферблатт) бројчаник (на часовнику).

Slično: 
Cifra brojka, znak kojim se piše broj, brojni znak....
Cifarnik brojčanik ....
Cif trg. skraćenica u međunarodnoj trgovini kojom se označava da prodav...
ćifta Jevrejin; kod nas samo u značenju: tvrdica, filistar...
čifčija zemljoradnik, težak....
čifte par, dva komada nečeg; duplo, dvostruko....
Sve reči na slovo cZnačenje Sta znači